Search

68 results found for ""

 • SABA Broadcasting Convention 2019

  The Fabrik team were in attendance at the Southern African Broadcasting Association (SABA) Broadcasting Convention & Annual General Meeting (AGM) from 29 – 31 October at Victoria Falls, Livingstone, Zambia. The largest annual gathering of media owners, managers and professionals in Southern Africa, the annual Convention aims to enable industry decision-makers and executives review innovations and find solutions to strategic and operational issues within the context of the constant evolutionary changes of the digital ecosystem. With the theme “Connecting People With Vibrant, Converged Broadcast Media”, this flagship gathering is an excellent opportunity for TV, radio, film, music, telecoms and advertising professional to activate digitisation tools to connect the peoples of Southern Africa sustainably. Information courtesy Independent Broadcasting Authority. Zambian President urges SADC to harness acting talent among young people to revamp economies. How do we generate revenue from internet radio and television which are extremely viable, yet not regulated, asks President Edgar Lungu. The Mast – October 30 2019

 • The value of voice

  Radio has always been dependent on the studio phone lines to maintain a thin connection and narrow aperture to the outside world. To the extent that there was a return path, this was it. Things are better these days with social media allowing for an alternative and richer aperture but nothing beats the warmth and basic human connection of someone’s voice. Voice has always been radio’s resonance. It creates connection and belonging. It makes radio your companion. You aren’t just part of some anonymous beast — you are a part of the community. When the voice goes, some of radio’s magic goes. Our Fabrik media platform allows modern radio to completely transform their intimacy with their audience in the realtime and one of the major uses is to land Voice Notes and media into the studio at scale. Last night we had a brief outage on one of our Cloud Services and for the modern media platforms using our Fabrik platform; it was the equivalent of the phone lines going down. Except worse. The historically thin aperture of the studio lines and its analogue workflow meant that it is used in very specific ways e.g. current affairs shows and competitions. If the lines went down, you could repair for a little while around it and usually no one would worry. Modern cloud tools like Fabrik remove these limitations and create a constant stream of interaction in the realtime. Conversation and engagement is blended into all parts of the broadcast day and it is a rich and broad media mix of text, voice, images and video. The cloud service glitch last night for that brief period had an immediate dampening effect in our client studios. It is like the background chatter of the bazaar suddenly going silent. You don’t notice it until it’s not there.

 • AfricaCom 2017

  From 13 – 15 November, the Fabrik business team attend and exhibit the Fabrik product at 2017's AfricaCom conference in Cape Town. Phil Molefe addressed the AfricaCom delegates around Content Distribution At Home and Abroad, and contributed to a panel on the Role of Public Broadcasters.

 • What can Fabrik do for Radio?

  We have a solution to a key strategic need for broadcast owners. The need to digitise your audience, at scale, as rapidly as possible with complete ownership of your databases and data. Behind that is the exhaust of Storytelling, Services and radio’s real-time choreography – all engaging a high-trust community. The most important ability of a media platform must be the ability to command engagement: ‘I will pause what I am doing and pay attention to YOU’. Such a platform can only be built by master craftspeople of the media trade and by master craftspeople of the digital trade collaborating in a shared quest. By a team that understands the difference between man and machine. That understands convergence. True convergence. Convergence that unleashes the superpower that only radio has: Trust. Radio has always been a high trust medium. It has always operated with a sense of community. It doesn’t have customers, it has an audience. An audience because you broadcast and they receive. The return path offers a very thin feedback loop but, thin as it is, radio has been able to build high-trust communities. What happens if you can massively increase your audience engagement feedback loop intimately to you? And do that within weeks? You would begin to build higher trust communities and, if trust is the commodity in increasingly scarce supply, it would imply that this offers you the chance to reprice this digital radio community. This is the strategic opportunity that Fabrik gives you: to begin digitising your audience while rapidly retooling your workflows within weeks, at costs that move from capex to opex and, as rapidly as you want, to revenue. Now that’s a feedback loop. Fabrik offers media owners the chance to focus on the main challenge ahead of them. How to retool your habits, workflows and operations to a serve a real time audience that is co creating and participatory with you.

 • SABA Broadcasters’ Convention 2018

  Phil Molefe addresses delegates at the Southern African Broadcasting Association (SABA) Broadcasters’ Convention and 26th Annual General Meeting (AGM) on 29 & 30 October 2018, in Cape Town.

 • Workshop: Building an ethical digital brand

  Kelly Pringle presents a workshop on online brand building to the cast of Imbewu: The Seed, a Durban production by Videovision Entertainment that premieres this month on eTV.

 • Selizotholakala naphesheya kwezilwandle Izwi Lomzansi

  Originally posted in Isolezwe. Selizotholakala naphesheya kwezilwandle isiteshi somphakathi saseThekwini esikhula ngesikhulu isivinini. Izwi Lomzansi FM elitholakala eDurban Station, izolo lethule i-App yalo okuwubuchwepheshe besimanje obusebenza ngeselula. Le App etholakala kwi-internet ebizwa ngokuthi Izwi98FM eyenziwe abe-Immedia. Umphathi wezinhlelo kulo msakazi uFuthi Khumalo, uthe ucwaningo lwabo luveze ukuthi sebewu-43% abalaleli beZwi Lomzansi asebebalalela kule App eqale ukuba khona kuleli sonto. Izolo bebeyethula ngokusemthethweni. EGoli kuvele ukuthi yisona esihamba phambili ngoba iningi labantu abahambela iTheku balalela lo msakazo ngesikhathi belinde amabhasi nezitimela esiteshini. “Lolu hlobo lobuchwepheshe bese kuyisikhathi sokuthi silusebenzise ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi kukhona lapho umsakazo ungafiki khona. Abalaleli abaningi baseGoli besize sixhumane nabo ngokusebenzisana nomunye umsakazo. Uma sesitholakala kwiselula, kuzoba lula kakhulu ukuthi sixhumane nabo nakwezinye izifundazwe. Okuhle ukuthi ngisho abantu bephesheya kwezilwandle bazoqhubeka nokuzithola zonke izinhlelo zethu baphinde baphawule nangazo kalula,” kusho uKhumalo. Umphathi siteshi, uVela Xulu, uthe inhloso yabo enkulu ukwenza lo msakazo usebenze njengeminye emikhulu yize kungowomphakathi. “Sifuna ukuzakhela amathuba emisebenzi sibenzise intsha eyazi kangcono ngobuchwehesheye, ezokumaketha, ukusakaza nezokuxhumana. Noma siwumsakazo omncane kodwa akukho esifuna abalaleli bashode kukho. “Esikhathini samanje zonke izinto zenziwa ngobuchwepheshe yikho sinyusa izinga,” kusho uXulu. Omunye wabasakazi oseneminyaka kulesi siteshi uNontobeko Mbelu, uthe ukufika kwale App kwenze indlela yokuxhumana nabalaleli yalula kakhulu. “Konke sesikwenza ngekhasi elilodwa abalaleli sebeyakwazi ngisho ukusithumelela ama-voicenote,” kusho uNontobeko. Omunye wongqondongqondo bale App, * -Anice Hassim we-Immedia ebhekelele ukusebenza kwale App, uthe ayikho imininingwane ezoduka. UHassim uthe konke kuzoba lula kubalaleli ngoba bazokwazi nokulalela umsakazo noma bengekho emakhaya. “Umuntu uzokwazi ukuqopha izinhlelo azithandayo abuye azilalele uma ethola isikhathi. “Uma kukhulunywa ngesihloko wangezwa kahle, uzokwazi ukuphinde ubuyele emuva ulalelisise,” kusho Hassim.

 • What's New in Streaming

  This month, we’ve developed and improved features that will allow our audio broadcast clients to offer your audience a better podcasting and live-streaming experience! We've launched a new podcast widget that can be embedded on your website. This will display all the podcasts you've recorded through Echocast in one easy place for listeners to find on your site. We've improved our streaming options and we can now offer a more efficient 64kbps livestream. Your listener will experience nearly the same audio quality but spend half the data! In addition both the livestream widget and the podcast both support pre-roll advertisements!

Made in africa

Fabrik is proudly African intellectual property. 

contact us

sales@fabrik.cloud

+27 31 566 8000

69 Richefond Circle

Umhlanga

Durban, South Africa

© 2021 Fabrik is a product of the immedia ecosystem.