Search

63 results found for ""

  • Workshop: Building an ethical digital brand

    Kelly Pringle presents a workshop on online brand building to the cast of Imbewu: The Seed, a Durban production by Videovision Entertainment that premieres this month on eTV.

  • Selizotholakala naphesheya kwezilwandle Izwi Lomzansi

    Originally posted in Isolezwe. Selizotholakala naphesheya kwezilwandle isiteshi somphakathi saseThekwini esikhula ngesikhulu isivinini. Izwi Lomzansi FM elitholakala eDurban Station, izolo lethule i-App yalo okuwubuchwepheshe besimanje obusebenza ngeselula. Le App etholakala kwi-internet ebizwa ngokuthi Izwi98FM eyenziwe abe-Immedia. Umphathi wezinhlelo kulo msakazi uFuthi Khumalo, uthe ucwaningo lwabo luveze ukuthi sebewu-43% abalaleli beZwi Lomzansi asebebalalela kule App eqale ukuba khona kuleli sonto. Izolo bebeyethula ngokusemthethweni. EGoli kuvele ukuthi yisona esihamba phambili ngoba iningi labantu abahambela iTheku balalela lo msakazo ngesikhathi belinde amabhasi nezitimela esiteshini. “Lolu hlobo lobuchwepheshe bese kuyisikhathi sokuthi silusebenzise ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi kukhona lapho umsakazo ungafiki khona. Abalaleli abaningi baseGoli besize sixhumane nabo ngokusebenzisana nomunye umsakazo. Uma sesitholakala kwiselula, kuzoba lula kakhulu ukuthi sixhumane nabo nakwezinye izifundazwe. Okuhle ukuthi ngisho abantu bephesheya kwezilwandle bazoqhubeka nokuzithola zonke izinhlelo zethu baphinde baphawule nangazo kalula,” kusho uKhumalo. Umphathi siteshi, uVela Xulu, uthe inhloso yabo enkulu ukwenza lo msakazo usebenze njengeminye emikhulu yize kungowomphakathi. “Sifuna ukuzakhela amathuba emisebenzi sibenzise intsha eyazi kangcono ngobuchwehesheye, ezokumaketha, ukusakaza nezokuxhumana. Noma siwumsakazo omncane kodwa akukho esifuna abalaleli bashode kukho. “Esikhathini samanje zonke izinto zenziwa ngobuchwepheshe yikho sinyusa izinga,” kusho uXulu. Omunye wabasakazi oseneminyaka kulesi siteshi uNontobeko Mbelu, uthe ukufika kwale App kwenze indlela yokuxhumana nabalaleli yalula kakhulu. “Konke sesikwenza ngekhasi elilodwa abalaleli sebeyakwazi ngisho ukusithumelela ama-voicenote,” kusho uNontobeko. Omunye wongqondongqondo bale App, * -Anice Hassim we-Immedia ebhekelele ukusebenza kwale App, uthe ayikho imininingwane ezoduka. UHassim uthe konke kuzoba lula kubalaleli ngoba bazokwazi nokulalela umsakazo noma bengekho emakhaya. “Umuntu uzokwazi ukuqopha izinhlelo azithandayo abuye azilalele uma ethola isikhathi. “Uma kukhulunywa ngesihloko wangezwa kahle, uzokwazi ukuphinde ubuyele emuva ulalelisise,” kusho Hassim.

  • What's New in Streaming

    This month, we’ve developed and improved features that will allow our audio broadcast clients to offer your audience a better podcasting and live-streaming experience! We've launched a new podcast widget that can be embedded on your website. This will display all the podcasts you've recorded through Echocast in one easy place for listeners to find on your site. We've improved our streaming options and we can now offer a more efficient 64kbps livestream. Your listener will experience nearly the same audio quality but spend half the data! In addition both the livestream widget and the podcast both support pre-roll advertisements!

Made in africa

Fabrik is proudly African intellectual property. 

contact us

sales@fabrik.cloud

+27 31 566 8000

69 Richefond Circle

Umhlanga

Durban, South Africa

© 2020 Fabrik is a product of the immedia ecosystem.